Vyučovacia látka

Keďže som pochopila z vlastnej skúsenosti, že učiť sa s učebníc ešte nič neznamená a neznamená to ani okamžitý výsledok a úspech. Tak som začala hľadať aj iné alternatívy ako napredovať a vylepšiť výučbu.

Osvedčilo sa mi z mojej praxe, že veľmi dobré výsledky je možné dosiahnuť z iných  učebných materiálov nielen z klasických triednych učebníc. Inšpirujem sa informáciami z netu, špecializovaných kníh, slovníkov atď. To všetko mi pomáha tvoriť ďalšie učebné látky, ktoré spokojne môžem použiť na hodinách angličtiny.

Žiaci a študenti na mojich hodinách sa stretnú s flexibilitou, kreativitou, jednoduchosťou, spontánnosťou, a motiváciou. Hodiny sú flexibilné preto, že sa dá zmeniť učebný plán podľa požiadavky žiaka, v prípade, že ma test alebo skúšku, alebo chce podrobnejšie vysvetlenie nejakej gramatickej poučky. Hodiny sú  vypracované a pripravené tak, že zahŕňajú to čo potrebuje daný študent. Vyučovacia látka nie je komplikovaná, ale práve naopak, je zjednodušená a obsahuje veľa príkladov. Výučba je spontánna záležitosť z toho dôvodu, že sa prispôsobuje podmienkam každej hodiny, vždy sa dozviete nejaké nové slovíčko alebo informáciu. Snažím sa motivovať a podporovať študenta v jeho študijnom procese.

Sekcia: