Článok

Myšlienky

Je fine sa snažit o tieto veci: byt sam sebou, nehrat sa na niekoho kto nie sme, nesnažit sa dojat niekoho, vždy hovorit pravdu, neskrašlovat pravdu, hladat chybu vo svojom spravani nie v ostatnych, vždy sa snažit byt lepšiou verziou seba, menej rozpravat a viac počuvat, dat priestor ludom byt samymi sebou, akceptovat nie odsudzovat, nemat očakavania, držat na uzde, brzdit a krotit emocie, snažit sa o "no-ego stav", netlačit na pilu, vediet čakat, neznasilnovat situaciu, vediet odpuštat od seba ludi, minulost, veci, a kultivovat "no attachment stav" a "let go" , kultivovat vyrovnanost a klud, byt v pohode ked je ticho, cenit si čas, nevyuživat ludi, tešit sa z maličkosti, spomalit, snažit sa pochopit že menej je niekedy viac, byt vdačny, vediet spravne dychat hlavne ked mame stres, kultivovat stav mysle "bud teraz alebo nikdy".

Poznamky ku detskym kurzom

Poznámky ku detskym kurzom:

- Nie je potreba kupovať si učebnice. Materiáli máme pripravené vopred.

- Jediný poplatok ktorý rodič za zaviazuje platiť je poplatok za kurz, iba jeden mesiac vopred.

- Maximalny pocet ziakov v skupinke je 5.

- Pravidelný feedback rodičom prostredníctvom mailoveho kontaktu.

- Jeden múdry človek povedal najlepšia investícia je investovať do vzdelávania a športu. Prečo ? lebo zdravá myseľ je v zdravom tele. Ano znie to ako klišé ale je to realita.

- Osobné niekedy ocenujeme snahu viac ako výkon.

3D anglická gramatika

Dnes na hodine angličtiny sme preberali s dievčatami gramatiku. Klasická hodina, poučka, príklady, preklady a tvorba viet. Žiacka sa má pýtala otázky typu " prečo tento čas ..."? a "aký je to čas ... "? a podobné.

Poznámky ku kurzom...

Nemiešam dospelých a deti v skupinkách, skupinky pre deti su zaradene na rovnakej vekovej kategórii, vysoko kvalitné hod, nie je potreba kúpa učebníc, supervízia, podpora a motivácia, učím počas voľna podľa dohody, menšie skupinky, individuálny prístup, žiaci si možu nahradit vymeškané hod, platba za kurz iba jeden mesiac vopred, flexibilný časový harmonogram pre klientov ktorí majú individuálne sólo hod, vyučovací program pre cudzincov (klientov zo zahraničia žijúcich na Slovensku), on-line ANJ alebo ANJ mailom pre klientov z iných miest alebo vysokoškolských študentov,

Vyučovacia látka

Keďže som pochopila z vlastnej skúsenosti, že učiť sa s učebníc ešte nič neznamená a neznamená to ani okamžitý výsledok a úspech. Tak som začala hľadať aj iné alternatívy ako napredovať a vylepšiť výučbu.

Osvedčilo sa mi z mojej praxe, že veľmi dobré výsledky je možné dosiahnuť z iných  učebných materiálov nielen z klasických triednych učebníc. Inšpirujem sa informáciami z netu, špecializovaných kníh, slovníkov atď. To všetko mi pomáha tvoriť ďalšie učebné látky, ktoré spokojne môžem použiť na hodinách angličtiny.

Ako sa mám učiť doma...

Je potrebné učiť sa angličtinu aj doma ak chodím na kurz?

Ak si myslíme, že chodiť na kurz a preberať učivo na hodinách vystačí, tak to určite nie je pravda. Ak si študent nezopakuje slovnú zásobu alebo učivo doma aspoň dvakrát, ma malú šancu, že si bude pamätať to čo sa prebralo na hodinách. Opakovať si učivo aj slovíčka je veľmi potrebné.

Prečo sa učiť cudzí jazyk

Keď vieme anglicky alebo akýkoľvek iný cudzí jazyk automaticky sa nám rozširuje obzor, otvárajú sa nám nové možnosti, pracovné príležitosti, možnosti komunikovať po celom svete. Cítime sa sebavedomejšie, môžme voľne cestovať či už za zábavou alebo prácou, môžme získavať rôzne informácie nielen v našom rodnom jazyku.

 

Stránky