Aktuálne kurzy

Zápis na nove kurzy počas školskeho roka prebieha pravidelne (telefonicky, mailom, osobne)

* nove kurzy otvarame každy mesiac

Oficiálne začíname výučbu 2.9.2019 - 30.6.2020

Kurzy v ponuke v novom školskom roku 2019 - 2020:

 • Novy kurz pre deti v predškolskom veku, vek 5-6
 • Konverzačné  kurzy ANJ, všetky úrovne
 • Príprava na maturitnú skúšku z ANJ
 • Kurzy ANJ pre ZŠ a SŠ, vek 6-9, 10-12, 13-15
 • Online ANJ (ANJ mailom)
 • Príprava na pracovný pohovor
 • Špecializované odbory v ANJ
 • Obchodná ANJ

 


Konverzačné  kurzy ANJ, všetky úrovne

Tento kurz je pre  tých čo sa už dlho snažia naučiť anglický jazyk, ale bez úspechu. Na tomto kurze študenti majú možnosť učiť sa rozprávať už od prvej hodiny. Kurzy sú individuálne alebo mini skupinové pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Čo  ponúka tento kurz:

 • slovnú zásobu
 • anglické vyjadrenia „ english  expressions“
 • gramatické špecifiká sa učia pomocou konverzácii

počet vyučovacích hodín: 2x60minút do týždňa ( cca 8hodín na mesiac, podla kalendara )

cena : podľa počtu študentov

Ak chcete anglický jazyk ovládať aj na komunikačnej úrovni, vedieť spontánne a rýchlo odpovedať a reagovať, vedieť klásť otázky a používať správne slovnú zásobu, tak neváhajte a príďte k nám. Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť alebo rozvinúť komunikáciu. Hodiny sú zamerané na konverzáciu a slovnú zásobu vhľadom na preberanú tému. Témy sa preberajú v štýle otázok a odpovedí.

 


Príprava na maturitnú skúšku z ANJ

počet vyučovacích hodín: 2x60minút do týždňa (cca 8hodín na mesiac, podla kalendara )

cena : podľa počtu študentov

Kurz pripraví študenta na maturitnú skúšku, zdokonalí ho v gramatike, slovnej zásobe, výslovnosti, v písaní esejí, pripraví študenta na jednotlivé maturitné otázky.

Skupina do 8 študentov.

 


Kurzy ANJ pre ZŠ a SŠ

počet vyučovacích hodín: 2x45minút do týždňa (cca 8hodín na mesiac, podla kalendara )

cena : podľa počtu študentov

Máte školopovinné deti a chcete aby sa zlepšili v angličtine? Zapíšte ich k nám. Vyučujeme podľa školských učebníc, dôraz kladieme na konverzáciu, slovnú zásobu a gramatiku.

Skupina do 8 študentov.

 


Príprava na pracovný pohovor

počet vyučovacích hodín: 2x60minút do týždňa (cca 8hodín na mesiac, podla kalendara )

cena : podľa počtu študentov

Tento kurz je špeciálne pripravený pre študenta, ktorý sa dôsledne chce pripraviť pracovný pohovor v anglickom jazyku. Vyučovacia látka obsahuje skutočne veľa užitočných informácií, všetko v anglickom jazyku, študent sa naučí slovnú zásobu k tejto téme, otázky a odpovede, ktoré môže očakávať na pracovnom pohovore, naučí sa napísať C.V, motivačný list atď.

 


Obchodná angličtina

počet vyučovacích hodín: 2x60minút do týždňa ( cca 8hodín na mesiac, podla kalendara )

cena : podľa počtu študentov

Tento kurz zlepší Vašu komunikáciu v práci a zdokonalí Vaše vedomosti v angličtine.

 


Online ANJ alebo ANJ mailom

Ako učím anglický jazyk mailom?

Ak uvažujete sa učiť ANJ z domu, ponúkam “učenie mailom“. Hlavne pre tých záujemcov, ktori nemôžu chodiť na hodiny kvôli rôznym dôvodom.

Nie je to klasické vyučovanie Skypom.

Ale samozrejme odporúčam raz za čas prísť na osobnú konverzačnú hodinu. Môže to byť v štýle bloku: zopár konverzačných hodín naraz.

Tento nový program, ktorý som nedávno vypracovala je pre „všetkých zaneprázdnených“ ktorí nič nestíhajú :-) Pre študentov, podnikateľov, pre mamičky na materských dovolenkách...atď.

Klient si može objednať 4h na jeden mesiac. Jedna hod obsahuje niekoľko úloh, ktoré študent bude musieť vypracovat v priebehu jedného týždňa. Posielam domáce úlohy a zadania, ktoré študent musí napísať, prečítať, počuť a pozrieť a následne mi poslať domácu úlohu, ktorú opravím, pripravím hodnotenie a gramaticke vysvetlenie. Efektívnosť a úspešnosť tejto metódy je v pravidelnosti splnení domácich úloh.

Podrobnejší popis nájdete tu

 


Poznámky ku kurzom :

Všetky kurzy v ponuke môžu byť aj individuálne pre jedného študenta alebo pre viac študentov, podľa dohody.

Študent si môže objednať najmenej 4 hodiny na mesiac pri individualnom kurze. Hodiny su vždy podla kalendara.

Kurzy su na cely školsky rok alebo podľa dohody.

Na kurzoch máme najviac 8 žiakov.

Bližšie pokyny ku kurzom nájdete tu.