Článok

Preložene poznamky z vedeckej knihy:The willpower instinct od neuropsychologicky Kelly MacGonigal

Knihá: The willpower instinct od neuropsychologicky Kelly MacGonigal.

Tieto poznamky som preložila z knihy The willpower instinct. Kniha ešte nie je preložena do slovenčiny. Je to vedecka a psychologicka kniha, ktora  ma vela užitočnych rad a informacii. Vela z nych možeme vztahovat na otazku: Prečo sa mi nedari naučit sa angličtinu? Tieto poznamky som preložila vo volnom čase ako hobby, nie je to profesionalny preklad. Niektore veci možno pre vas nebudu jasne, ak vas kniha zaujala niečim, odporučam si ju prečitat v angličtine.

Ako si objednať Online ANJ alebo angličtinu mailom (anglicka verzia)

How to order online English:
Write me that you are interested in online English course and answer these questions please. Your answers will help me to make wholistic picture about you, as well will help me to know you even better, so I can prepare for you tasks/assignments that are both interesting and useful.
It's better than resume which is usually short and formal.

Ako si objednať kurz Online ANJ alebo angličtina mailom

Prvý krok ako si objednat Online ANJ alebo angličtina mailom:

Napíšte mi že máte záujem o kurz a odpovedzte na tieto otazky. Vaše odpovede mi pomôžu si o vás urobit obráz a spoznat vás bližšie, aby som mohla pripravit úlohy ktoré budu zaujímavé a užitočne pre vás.
Je to lepšie ako mi poslat životopis ktorý je zvyčajné krátky a neosobny.

Poznámky ku kurzom...

Nemiešam dospelých a deti v skupinkách, skupinky pre deti su zaradene na rovnakej vekovej kategórii, vysoko kvalitné hod, nie je potreba kúpa učebníc, supervízia, podpora a motivácia, učím počas voľna podľa dohody, menšie skupinky, individuálny prístup, žiaci si možu nahradit vymeškané hod, platba za kurz iba jeden mesiac vopred, flexibilný časový harmonogram pre klientov ktorí majú individuálne sólo hod, vyučovací program pre cudzincov (klientov zo zahraničia žijúcich na Slovensku), on-line ANJ alebo ANJ mailom pre klientov z iných miest alebo vysokoškolských študentov,

ON-LINE hodiny alebo angličtina mailom

Tento nápad som dostala nedávno, ked mi moja žiačka ktorá chodila ku mne na angličtinu oznámila že sa čo skoro zamestná v inom meste a že už nebude moct chodit ku mne na kurz. Najprv sme sa dohodli na Skype angličtine, ale postupne ma napadlo ju učit mailom. Chcela som vyučbu kde nebudeme obe viazané časom, a niekedy naozaj internet nefunguje tak akoby mal. Tak som jej navrhla môj nový vyučovací plán. Strávila som vela času premyšlaním akoby to malo byt aby to naozaj fungovalo.

Vyučovacia látka

Keďže som pochopila z vlastnej skúsenosti, že učiť sa s učebníc ešte nič neznamená a neznamená to ani okamžitý výsledok a úspech. Tak som začala hľadať aj iné alternatívy ako napredovať a vylepšiť výučbu.

Osvedčilo sa mi z mojej praxe, že veľmi dobré výsledky je možné dosiahnuť z iných  učebných materiálov nielen z klasických triednych učebníc. Inšpirujem sa informáciami z netu, špecializovaných kníh, slovníkov atď. To všetko mi pomáha tvoriť ďalšie učebné látky, ktoré spokojne môžem použiť na hodinách angličtiny.

Prečo práve konverzácia?

Sme stvorení tak, že radi rozprávame a komunikujeme s ľuďmi. Vyjadrovať sa v rodnom jazyku nie je  problém, ale ak ide o cudzí  jazyk, tak tu už niekedy človek nevie ako čo povedať, aby to znelo správne a pekne. Niekedy sami vytvárame bariéry a preto hodiny anglickej konverzácie, môžu prísť vhod. Na týchto hodinách sa môžete uvoľniť a bez stresu rozprávať. Pre efektívnu konverzáciu potrebujete výbornú slovnú zásobu, veľa fráz a frázových slovies. Vtedy môžete tvoriť  konštruktívne a pevné vety.

Otázky pre študenta...

Ak sa chcete dozvedieť viac o sebe a o vašom vzťahu k štúdiu angličtiny prečítajte si tieto otázky a skúste na ne odpovedať:

Why do I want to learn English? Prečo sa chcem naučiť angličtinu?

How important is it for me to learn English? Aké dôležité je pre mňa učiť sa angličtinu?

How much time can I give to my English? Koľko času som ochotný venovať angličtine?

Stránky